Jízdní řád

Jízdní řád autobusu, který do naší obce jezdí, používáme několikrát týdně. Dříve jsme měli na předsíni pověšený PDF  z IDSJMK. Ten má ovšem velké nevýhody. Je prťavým písmem, je v něm moc dlouhých řádků, jsou tam spoje, které k nám vůbec nejezdí, prostě veškeré informace té linky. Navíc na dvě A4. My ale veškeré informace nepotřebujeme, takže jsem vytvořil zjednodušený jízdní řád oproštěn od veškerého balastu velkým písmem na jednu A4:

Jízdní řád zjednodušený

Jízdní řád zjednodušený

Podle mého naprosto logické a jasné nadpisy se potkaly s hlubokým nepochopením a kromě mě se v tom nikdo neorientuje… Zejména jsou zaměňovány Odjezdy z Brna s Příjezdy od Brna. To snad není možné… Vždyť je přeci naprosto jasné, že odjezdy z Brna jsou časy, kdy autobus odjíždí z Brna a příjezdy od Brna jsou časy, kdy ten autobus z Brna přijede sem! Jak mi ale ukázali uživatelé, jasné to není.

Z tohoto krásného příkladu vidíme, jak je důležité testování na reálných uživatelích (a nejlépe přímo na cílové skupině) a zpětná vazba. Když si dáte na web něco, co vám přijde naprosto logické a jednoznačné a neotestujete to, můžete být velice rozčarováni, jako já s jízdním řádem.

Kolik uživatelů vašeho webu má chuť a čas vám o vašich chybách vůbec napsat? Nevíte? Já vám to řeknu. Prakticky žádní, odejdou totiž na jiný web, kde se zorientují, kde pochopí strukturu, navigaci, informace. A když už vám někdo napíše, považujete ho za výjimku, která nemá vypovídací hodnotu. Přesvědčení o vlastní pravdě je silnější.

Nemám pravdu? 😉